biorezonans
Bezbolesne oraz nieinwazyjne badanie aparaturą do biorezonansu, stanowi rodzaj diagnostyki wstępnej, mającej pomóc w identyfikacji problemu zdrowotnego. Aparatura do biorezonansu stosowana w gabinecie wyprodukowana została przez IMEDIS. Posiada certyfikat wydany przez Europejski Instytut Testowania i Certyfikacji Urządzeń Medycznych w Grazu. Urządzenia IMEDIS są kwalifikowane jako wyroby medyczne w UE, każdy aparat posiada znak CE oraz harmonogram przeglądów technicznych.
Badanie biorezonansu pomaga wyeliminować z organizmu pasożyty, bakterie, grzybice, boreliozę oraz inne patogeny, a także zweryfikować przyswajalność stosowanych preparatów witaminowych oraz określić konkretne niedobory.

Przebieg badania

Badanie Biorezonansem nie uszkadza ciągłości tkanek. Pacjent trzyma w dłoniach elektrody i/lub kładzie dłonie oraz stopy na płytkach połączonych z elektrodami. Technik obsługujący urządzenie dotyka elektrodą konkretnych punktów znajdujących się na palcach dłoni lub stóp badanego i dokonuje odczytu specyficznych częstotliwości fal elektromagnetycznych. Są to fale elektromagnetyczne w ściśle określonych przedziałach częstotliwości drgań wyrażonych w Hz. Częstotliwości te, są odpowiednie i swoiste dla konkretnych mikroorganizmów. W przypadku występowania u osoby badanej konkretnego patogenu powstaje rezonansowa odpowiedź lub zwiększenie sygnału, która następnie zapisywana jest i generowana w formie wyniku opisowego