POZNAJ BLIŻEJ Vitall Clinic

Kroplówki witaminowe Bielsko-Biała

Zobacz kto stoi za marką Vitall Clinic i co jest naszym celem!
Renata Polak-Chałupnik
Założyciel Vitall Clinic Centrum Medyczne, magister farmacji, specjalista w dziedzinie farmacji aptecznej.
Jak powstało Vitall Clinic?
Vitall Clinic jest miejscem, które powstało w odpowiedzi na obserwowane przeze mnie zapotrzebowanie na szybki, małoinwazyjny i naturalny sposób przywrócenia stanu zdrowia pacjenta, równowagi wewnętrznej organizmu, energii, siły fizycznej i witalnej. Pracując na co dzień w aptece otwartej, obserwuję narastającą fale konsumpcjonizmu lekowego oraz niezaplanowanej suplementacji, wywołanej pragnieniem szybkiego i skutecznego powrotu do pełni sił. Skutkiem braku świadomości społeczeństwa o podstawowych wartościach odżywczych spożywanych pokarmów, zalewu niskiej jakości pożywienia, zwiększającej się intensywności życia oraz narastającej lawiny suplementów, jest nasilający się wśród pacjentów trend samoleczenia pomijający uprzednią weryfikację stanu zdrowia. Brak świadomości społeczeństwa o spadku jakości suplementów, interakcjach z zażywanymi lekami, politerapii, skutkuje brakiem oczekiwanej poprawy stanu zdrowia, a niejednokrotnie w następstwie długotrwałej politerapii lekowo-sulementacyjnej, obciążeniem organizmu nadmiarem substancji leczniczych oraz pomocnichch, prowadzącym do pogorszenie stanu zdrowia.
Stąd pomysł na skuteczny, szybki a także bezpieczny sposób uzupełnienia brakujących witamin i minerałów w dawkach optymalnych, dostosowanych personalnie do stanu zdrowia pacjenta, z pominięciem obciążania organizmu substancjami wątpliwej jakości oraz substancjami zbędnymi do uzyskania oczekiwanego efektu.

Tak powstało Vitall Clinic Centrum Medyczne - miejsce, w którym niedobory witamin i minerałów są uzupełniane w najskuteczniejszy z możliwych sposób – przez podaż drogą dożylną, minimalizując przy tym obciążenie organizmu.
Jaki jest cel stosowania kroplówek?

Kroplówki witaminowe Bielsko-Biała

Terapia za pomocą kroplówek witaminowych ma na celu uzupełnienie niezbędnych witamin i minerałów, dostosowanych do wymagań pacjenta, uwzględniając jego stan zdrowia. Kroplówki witaminowe bazuję wyłącznie na produktach leczniczych oraz wyrobach medycznych o potwierdzonej jakości, dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
Kuracja za pomocą wlewów dożylnych ma na celu uzupełnienie niezbędnych witamin i minerałów, dostosowanych do wymagań pacjenta, uwzględniając jego stan zdrowia. Kroplówki bazują wyłącznie na produktach leczniczych oraz wyrobach medycznych o potwierdzonej jakości, dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Kluczowe założenia Vitall Clinic

Kroplówki witaminowe Bielsko-Biała

Uzupełnienie niedoborów witamin i minerałów, w sposób szybki, skuteczny, małoinwazyjny, maksymalnie naturalny, wykorzystując wyłącznie produkty lecznicze o potwierdzonej jakości, bez obciążania organizmu zbędnymi substancjami pomocniczymi.