Agnieszka Bugaj

Agnieszka Bugaj

Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy z ludźmi, pracując dla polskich oraz międzynarodowych korporacji jako psycholog, konsultant, trener i coach.
Bywa wykładowcą tematyki psychologii na uczelniach krakowskich i łódzkich i rzeszowskich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Od 2006 roku pracuje stale pod superwizją. Absolwentka Instytutu Psychologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 10 lat pracuje z klientami indywidulanymi, udziela też
wsparcia psychologicznego online pracownikom z rożnych firm min. Grupa Bauer i Crif.
Od czerwca 2022 prowadzi zajęcia grupowe dla pacjentów, z zakresu regulacji
emocji oraz przeciwdziałania agresji na Oddziale Podwójnych Diagnoz -7B, Szpitala
Klinicznego im. Babińskiego, Krakowie. Na co dzień pracuje z pacjentami: z depresją, z napadami paniki, z zaburzeniami obsesyjno- kompulsyjnymi (nerwica natręctw), zaburzeniami lękowymi, z fobią społeczna, z zespołem stresu pourazowego PTSD, z zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami osobowości.
Uczy swoich pacjentów regulacji emocji, rozumienia reakcji lękowej, mechanizmu paniki,
rozumienia reakcji stresowej itp. Udziela wsparcia w sytuacji stresowej, wypalenia
zawodowego, zwolnienia z pracy. Pracuje w nurcie terapii poznawczo -behawioralnej (ang. CBT cognitive–behavioral therapy). CBT jest terapią krótkoterminową, nastawioną
na rozwiązanie problemu poprzez intensywną pracę nad negatywnymi myślami,
przekonaniami i zachowaniami. Jest ona szczególnie skuteczna w pracy
z osobami cierpiącymi m.in. na depresję, zaburzenia lękowe i zaburzenia odżywiania.