Aleksandra Przybyła

Aleksandra Przybyła

Aleksandra Przybyła – psycholog, psychoonkolog.

Kwalifikacje zawodowe otrzymała kończąc studia na kierunku psychoonkologia w Krakowskiej Akademii Ignatianum.  Ukończyła również jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Obecnie w procesie certyfikacji psychoonkologicznego Programu Simonton Cancer Center organizowanego przez Simontonowski Instytut Zdrowia. Ukończyła podyplomowe kursy z zakresu opieki i propedeutyki medycyny paliatywnej organizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny WNoZ Zakład Medycyny Paliatywnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla kadry medycznej, opiekunów oraz wolontariuszy. Naukowo współpracuje z Zakładem Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii, Katedra Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest autorką i współautorką licznych doniesień naukowych.

Aktualnie jest uczestniczką Akredytowanego Kursu Psychoterapii realizowanego przez Katowicki Instytut Psychoterapii, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 

Jest również uczestniczką półrocznego specjalistycznego szkolenia dla psychologów Wsparcie w kryzysach okołoporodowych, 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z pacjentami onkologicznymi na oddziałach szpitalnych, przychodniach oraz hospicjach, oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w klinice leczenia niepłodności  Obecnie zadania zawodowe realizuje w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego w Katowicach  oraz prywatnej praktyki psychologicznej. 

Posiada również  doświadczenie w pracy  klinicznej z rodzicami w kryzysie psychologicznym po stracie dziecka w wyniku choroby, poronienia oraz straty okołoporodowej, niepowodzeniach prokreacyjnych oraz zmagających się z niepłodnością.