Dominika Grabowska

Dominika Grabowska

Dominika Grabowska jest położną od 2018 roku. Wykształcenie zdobyła w Opolu, kończąc studia licencjackie w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej, a później uzyskując tytuł magistra na Uniwersytecie Opolskim. Obecnie pracuje na Oddziale Noworodków Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, wcześniej stanowiła część zespołu Bloku Porodowego w Klinicznym Centrum Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii w Opolu oraz pracowała w Centrum Medycznym MediClinica, gdzie jeszcze jako studentka położnictwa uczyła się kontaktu z pacjentką oraz podstaw budowania prawidłowej relacji pacjent – specjalista, którą obecnie uważa za podstawę każdego spotkania z ciężarną, rodzącą, położnicą czy młodą mamą lub tatą. Dużą uwagę przywiązuje do edukacji zdrowotnej oraz okołoporodowej, uważając, że u podstaw zdrowego życia i świadomego rodzicielstwa leży uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz praktyczne przygotowanie.

Jej wielką zawodową pasją jest promowanie karmienia piersią, a długofalowym celem odczarowanie i możliwe odmedykalizowanie porodu i pierwszych chwil z noworodkiem. Samokształcenie, doskonalenie uzyskanych umiejętności i nabywanie nowych są istotnym elementem mojego zawodowego życia. Śledzi najnowsze doniesienia, berze udział w szkoleniach, konferencjach oraz webinarach, a obecnie jest także uczestniczką kursu specjalizacyjnego „Pielęgniarstwo Ginekologiczno – Położnicze”. Pozostały wolny czas lubi spędzać, obcując z naturą – jednak, bardziej niż górskie tereny, ceni nizinne Podlasie. Dodatkowo, bardzo bliska jest jej szeroko pojęta sztuka, z której największym uczuciem darzy teatr oraz poezję.