konsultacja-z-psychologiem
Konsultacje z psychologiem to propozycja dla osób poszukujących rozmowy i informacji w związku z przeżywanymi wątpliwościami, które dotyczą ich własnej sytuacji bądź sytuacji osób bliskich.
Konsultacje z psychologiem to zazwyczaj jedno do kilku spotkań pozwalających rozeznać się w doświadczanej sytuacji, uzyskać wskazówki co do dalszego postępowania. Pacjent ma możliwość podjęcia decyzji, czy uzyskał odpowiedź na swoje wątpliwości, czy też czuje potrzebę kontynuowania spotkań.
Konsultacje z psychologiem mogą mieć charakter psychoedukacyjny. Psycholog rozmawiając z Pacjentem służy swoją wiedzą oraz rozeznaniem w istniejących metodach pomagania, co umożliwia klientowi uzyskanie pomocy adekwatnej do zgłaszanych potrzeb (nie zawsze jest to psychoterapia).
Konsultacja z psychologiem może okazać się bardzo pomocna w lepszym zrozumieniu siebie i swojej aktualnej problematycznej sytuacji życiowej.

Do kogo skierowana jest konsultacja psychologiczna?

Na wizytę z psychologiem może zapisać się każdy, kto tylko odczuwa taką potrzebę. Do najczęstszych problemów, z którymi zgłaszają się  należą:

 • depresja i obniżony nastrój
 • problemy w relacjach z bliskimi
 • stany lękowe
 • brak wiary w siebie i niskie poczucie własnej wartości
 • problemy z asertywnością
 • niepanowanie nad emocjami
 • bark zadowolenia z pracy z życia osobistego
 • uzależnienia
 • kłopoty w związku, takie jak np. zdrada, rozwód
 • zaburzenia odżywiania
 • kłopoty w pracy lub utrata pracy
 • potrzeba samorozwoju i rozumienia siebie
 • trudna sytuacja życiowa, jak choroba, żałoba, utrata bliskiej osoby
 • Zdarza się, że Pacjenci zgłaszają się również z potrzebą konsultacji dotyczącej osoby trzeciej, chcąc zasięgnąć porady specjalisty w danym temacie.

Na czym polega konsultacja z psychologiem?

Podczas spotkania Pacjent przedstawia zagadnienie, które chciałby omówić z psychologiem. Jest to rozmowa, ukierunkowana na przedstawienie jak największej ilości informacji.

Zawsze na początku spotkania psycholog pyta Pacjenta o cel, jaki chciałby osiągnąć podczas konsultacji psychologicznej. Jeśli okaże się, że na osiągnięcie danego celu potrzeba więcej niż jednego spotkania, Pacjent ma możliwość kontynuowania pracy nad zagadnieniem w formie spotkań o charakterze psychoedukacji lub szkolenia indywidualnego.

Ile kosztuje konsultacja z psychologiem i jak umówić się na spotkanie?

Koszt konsultacji psychologicznej wynosi 120 zł a czas trwania konsultacji to 50 min.