psychoedukacja
Psychoedukacja / szkolenie indywidualne ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych.
Pomaga w rozpoznawaniu własnych zasobów, w lepszym rozumieniu siebie dając możliwość skutecznego zarządzania i opiekowania się sobą.
Dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych w życiu Pacjent może zmniejszyć swoje poczucia lęku oraz znaleźć dogodne dla siebie rozwiązanie.
Psychoedukacja / szkolenie indywidualne sprzyja budowaniu dobrego kontaktu z samym sobą, podnoszeniu samooceny i stawaniu się dobrym terapeutą dla samego siebie.

Wg wybitnego badacza i klinicysty posługującego się tą metodą pracy z pacjentem Francesca Coloma: „Psychoedukacja zamienia winę na odpowiedzialność, bezradność na proaktywną troskę, a zaprzeczanie na świadomość”.

Psychoedukacja jest nowoczesnym narzędziem terapeutycznym wspomagającym nie tylko proces leczenia. Jest przydatna przy wszelkiego typu trudnościach interpersonalnych, trudnościach w kontaktach społecznych, ale też i w celach edukacyjnych, jak na przykład zajęciach wspomagających rozwój osobowy.

Do kogo skierowana jest psychoedukacja / szkolenie indywidualne?

Na wizytę psychoedukacją/ szkolenie indywidualne może zapisać się każdy, kto tylko odczuwa taką potrzebę. Do najczęstszych tematów, z którymi zgłaszają się Klienci należą:

  • Lepsze zarządzanie własnymi emocjami
  • Radzenie sobie w stresie
  • Depresja
  • Zaburzenia odżywania
  • Wypalenie zawodowe
  • Lęk uogólniony
  • Napady paniki

Na czym polega psychoedukacja / szkolenie indywidualne?

Podczas spotkania Pacjent przedstawia temat, które chciałby omówić z psychologiem.

Samo spotkanie jest prowadzona przy wykorzystaniu aktywnych technik uczenia się jak ćwiczenia, kwestionariusze, eksperymenty, dyskusje oraz mini wykłady itp.

Ile kosztuje psychoedukacja / szkolenie indywidualne i jak umówić się na spotkanie?

Koszt konsultacji psychologicznej wynosi 150 zł a czas trwania konsultacji to 60 min.