Dr n. med. Tomas Nytra

Dr n. med. Tomas Nytra

Studia medyczne ukończył w 1980 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu,  następnie rozpoczął pracę na oddziale chirurgii Szpitala Miejskiego, a potem  na  oddziale neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Ostrawie. W 1984 r. uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii. W latach 1989- 1993 odbył staż   w Centralnym Szpitalu Wojskowym w Pradze i w Szpitalu Uniwersyteckim w Hradec Kralove oraz ukończył kursy  z zakresu neurochirurgii dziecięcej w szpitalach uniwersyteckich w Grazu, Genewie, Bernie, Wiedniu, Lyonie, Izmirze, Marsylii, Paryżu i Amsterdamie. W roku 1994  odbył staż w Klinice Neurochirurgii w Strasburgu  u prof. Maitrota i w Lyonie  pod kierunkiem  prof. Laprasa. W kolejnych latach kończył staże w uniwersyteckiej Klinice Neurochirurgii w Lille  u prof. Dhellemmesa i prof. Christiaens, praktyki w Brukseli pod okiem prof. Evrarda, w Marsylii u  prof. Choux.  W 1996 r. odbył staż w dziedzinie neurochirurgii ogólnej i dziecięcej w Primary Children’s Medical Center na uniwersytecie w Utah  w  USA u prof. Walkera, a trzy lata później  na oddziale neurochirurgii Szpitala  Uniwersyteckiego w Amsterdamie  pod kierunkiem dra  Van Ouvekerka.  W latach od 2000 do 2002 pracował w klinice  neurochirurgicznej Szpitala  Uniwersyteckiego Královské Vinohrady  w Pradze,  następnie do 2007 r.  w centrum chorób kręgosłupa szpitala górniczego w Karwinie prowadzonym przez prof. Vlacha oraz w latach  2008–2010 w Szpitalu Miejskim w Ostrawie.  Związany zawodowo ze szpitalem w Hawierzowie, Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, Szpitalem Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej, Górnośląskim Centrum Medycznym w Ochojcu, Szpitalem Exira Gamma Knife w Katowicach. Brał udział w licznych spotkaniach, kursach i kongresach z zakresu neuroendoskopii i miniinwazyjnej neurochirurgii w Nicei, Zurychu, Berlinie, Brukseli, Pradze, Monachium i Mainz, Leiden, Lyonie,   Olsztynie,   Zielonej Górze.

Jest członkiem  Czeskiej  Izby Lekarskiej JEP, Czeskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Towarzystwa Neurologicznego, Towarzystwo Neuroradiologicznego, Towarzystwa Badania Bólu, Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Uczestniczy w licznych spotkaniach, kursach i kongresach z zakresu neuroendoskopii i miniinwazyjnej neurochirurgii w Nicei, Zurychu, Berlinie, Brukseli, Pradze, Monachium i Mainz, Leiden, Lyonie, Olsztynie, Zielonej Górze.

Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznych schorzeń układu nerwowego i nerwów obwodowych, chirurgii kręgosłupa.

Przyjmuje Pacjentów m.in. z:

nieprawidłowościami w zakresie unaczynienia mózgu i rdzenia kręgowego, nowotworami układu nerwowego po urazach czaszkowo-mózgowych (w tym rekonstrukcja sklepienia czaszki), kręgosłupa, nerwów obwodowych, dyskopatiami potwierdzonymi badaniami (tomografii komputerowej i/lub rezonansem magnetycznym), złamaniami kręgosłupa w przebiegu osteoporozy, zespołami „pułapkowymi” nerwów obwodowych (potwierdzonymi EMG)