Ewa Mazur

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Członek  Stowarzyszenia NEST (The New Experience for Survivors of Trauma), gdzie przeszła szkolenie w zakresie pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i strat prokreacyjnych.

Obecnie kształci się z Szkole Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Przez wiele lat była związana z Zarz. Zasobami Ludzkimi, wspierając procesy rozwojowe pracowników. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych.

Prywatnie wielbicielka muzyki, tańca i ludzi.

Wspiera  psychologiczne w przypadku trudności życiowych, problemów w relacjach, obniżonego poczucia własnej wartości.

W trudnych sytuacjach życiowych najważniejsze jest to, abyś nie był sam i sięgał po pomoc!