Joanna Świtek

Joanna Świtek

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia medyczne o kierunku lekarskim na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w 2010 r. Jest lekarzem specjalistą medycyny pracy z 13 letnim doświadczeniem pracy m.i. w podstawowej opiece zdrowotnej i szpitalnym oddziale ratunkowym. Pasjonatka holistycznego podejścia do tematu zdrowia jako warunku dobrostanu ogólnego.  Zajmuje się terapią indywidualną. Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod superwizją.

Psychoterapię zawsze poprzedza kilka spotkań diagnostycznych (z reguły 4-5) poświęconych rozeznaniu zgłaszanych trudności, diagnozie objawów, organizacji osobowości pacjenta, jego historii.  Podczas tych spotkań pacjent dowiaduje się także o psychoterapii, jej przebiegu, częstotliwości, możliwościach, ograniczeniach.  Wspólnie formułowane są także realne cele i kierunki pracy oraz podawany jest przybliżony czas takiej terapii.

Pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi różnego rodzaju trudności:

  • kryzysów życiowych 
  • stanów lękowych takich jak fobie, ataki paniki, niepokój, natrętne myśli,
  • stanów depresyjnych 
  • zaburzenia nastroju,
  • trudności w relacjach międzyludzkich (samotność, rozwód/rozstanie, trudność w znalezieniu partnera/partnerki, trudności z bliskością/przywiązaniem)
  • rozwój osobisty (trudności w stawianiu granic, pewność siebie, wyrażanie emocji),
  • zaburzenia psychosomatyczne