Lek med. Agata Meres- Crosta

Lek med. Agata Meres- Crosta

Dyplom lekarza uzyskała w 1992 roku, ukończywszy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Posiada drugi stopień specjalizacji  z neurologii. Od 2000 roku do 2021 roku była  asystentem w O.Neurologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Ok 15 lat pracowała w Poradni Leczenia Bólu i Akupunktury w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Akupunktury oraz licencję na wykonywanie badań EMG. Jest członkiem Małopolskiego Towarzystwa Neurofizjologii.