lek. Tomasz Indyka

lek. Tomasz Indyka

Jest absolwentem Collegium Medicum w Krakowie na kierunku lekarskim, który ukończył, uzyskując tytuł lekarza w 2016 roku. W trakcie rocznego stażu działał w Krakowie na wielu specjalistycznych oddziałach, poszerzając wiedzę w kołach naukowych psychoterapii oraz hipnozy medycznej i chirurgii ogólnej. Pracował także w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie (Kobierzyn). Obecnie jestem zatrudniony na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, gdzie kończy specjalizację z psychiatrii dorosłych.  Doskonalił się zawodowo, pracując na oddziałach: psychogeriatrycznym, detoksykacyjnym, odwykowym, neurologicznym, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz w poradni leczenia uzależnień. Pracował z pacjentami, którzy przechodzili lub przeszli infekcję SARS CoV – 2 (COVID – 19) oraz na Oddziale Toksykologicznym w Krakowie, gdzie pogłębiał wiedzę dotyczącą narkotyków, zatruć lekami, a przede wszystkim nowych substancji uzależniających (dopalacze, RC). Dodatkowo poszerzył swoją działalność o hipnoterapię, czyli uznawaną przez m.in. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne naukową metodę terapii, jaką jest hipnoza medyczna.

Hobbystycznie zajmuje się słuchaniem i tworzeniem muzyki, fantastyką naukową, futurologią w literaturze oraz kinematografii, historią totalitaryzmów w XX wieku oraz nowoczesnymi metodami leczenia chorób psychicznych, psychoterapią, hipnoterapią. Do każdego pacjenta stara się podchodzić z możliwie jak największym zaangażowaniem, holistycznieuwzględniając całość historii chorobowej oraz dostosowuje się do indywidualnych potrzeb pacjenta, którego zawsze traktuje jako partnera w leczeniu. Udziela podczas wizyty także skromnych porad z innych dziedzin medycyny, stosuje w leczeniu nowoczesne leki, które wciąż w Polsce są rzadko używane. Posługuje się w stopniu dobrym językiem angielskim, a językiem niemieckim w stopniu podstawowym. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych.