Marlena Jekiełek

Marlena Jekiełek

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, ze specjalnością psychologia kliniczna. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu „Psychologicznego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami”.

Doświadczenie zdobyła podczas praktyk w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, gdzie zdobyła cenne doświadczenie w kontakcie z osobami o zróżnicowanych potrzebach i trudnościach. W swojej pracy uwzględnia fizyczne, emocjonalne, społeczne, duchowe i środowiskowe aspekty ludzkiej psychiki, wierząc, że tylko całościowe podejście prowadzi do trwałej poprawy jakości życia. Stosując indywidualne podejście, wspiera klientów w odkrywaniu i rozwijaniu ich wewnętrznych zasobów, co pomaga im radzić sobie z trudnościami życiowymi i osiągać osobiste cele.

Jej podejście koncentruje się na zrozumieniu, jak różne elementy naszego życia – od relacji międzyludzkich, przez indywidualne przeżycia emocjonalne, aż po wpływ otaczającego nas środowiska – kształtują nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Stara się tworzyć przestrzeń, w której pacjenci mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami.

Jej celem jest wspieranie klientów w ich drodze do pełni zdrowia i równowagi, zarówno na poziomie psychicznym, jak i fizycznym, społecznym oraz duchowym. Nieustannie dąży do poszerzania swojej wiedzy, aby lepiej służyć klientom, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach.