mgr Anna Koralewska

mgr Anna Koralewska

Fizjoterapeutka uroginekologiczna, ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, od kilku lat pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie równocześnie jest w trakcie doktoryzowania się. Odbyła szereg szkoleń z zakresu terapii uroginekologicznej, uzyskując w 2015 roku tytuł fizjoterapeutki uroginekologicznej. Poza uroginekologią część swojej pracy zawodowej poświęciła terapii dzieci. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych oraz bierze udział w konferencjach naukowych na szczeblu międzynarodowym jak i krajowym. Prywatnie szczęśliwa żona i mama małej Matyldy.