Weronika Pelc

Weronika Pelc

Jestem położną od 2020 roku. Wykształcenie zdobyłam, kończąc studia licencjackie na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a później uzyskując tytuł magistra na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Obecnie pracuję na Bloku Porodowym Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Współpracuję także z kliniką leczenia niepłodności Gyncentrum. Jestem pasjonatką opieki okołoporodowej, jednak nie jest mi również obce wsparcie i towarzyszenie kobietom w czasie ciąży, połogu oraz podczas leczenia schorzeń ginekologicznych. Podstawą każdego mojego spotkania z kobietami, czy młodymi rodzicami jest zbudowanie relacji pacjent – położna opartej na zaufaniu i dialogu. Przywiązuję dużą wagę do edukacji zdrowotnej oraz okołoporodowej, uważając, że u podstaw zdrowego życia i świadomego rodzicielstwa leży uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz praktyczne przygotowanie.

Moją wielką zawodową pasją jest towarzyszenie kobietom w okresie okołoporodowym, a długofalowym celem odczarowanie i odmedykalizowanie porodu, poprzez zwiększenie świadomości rodzących. Wierzę, że to jak się rodzimy i jak wyglądają nasze pierwsze dni poza brzuchem mamy, rzutuje na całe nasze życie. Dlatego też moją kolejną misją jest promowanie karmienia piersią i przygotowanie rodziców na pierwsze chwile z noworodkiem. Istotnym elementem mojego życia zawodowego jest samokształcenie, doskonalenie uzyskanych umiejętności i nabywanie nowych. Śledzę najnowsze doniesienia, biorę udział w szkoleniach, konferencjach oraz webinarach, a obecnie jestem także uczestniczką kursu specjalizacyjnego „Pielęgniarstwo Ginekologiczno – Położnicze”. Pozostały wolny czas najchętniej spędzam w otoczeniu natury. Dodatkowo od najmłodszych lat, bardzo bliski jest mi taniec i zwierzęta.